replica rolex fake rolex rolex replica fake rolex replica watches rolex replica replica rolex replica rolex replica watches replica rolex

logo slovak english 

COVID-19

Vážení klienti,

 

Naša spoločnosť pozorne sleduje dopady aktuálnej krízy koronavírusu na podnikateľské prostredie.

Pre našich klientov pripravujeme a aktualizujeme informácie o opatreniach Európskej únie, vlády Slovenskej republiky, nadnárodných finančných inštitúcii, slovenských štátnych a komerčných bánk ako aj investičných fondov.

Tieto informácie nám umožňujú pripraviť pre našich klientov zásadné podklady a zabezpečiť záchranné opatrenia v nasledovných oblastiach:

 

BANKOVNÍCTVO, FINANCOVANIE

-              Príprava podkladov a vyjednanie preklenovacieho úveru COVID-19 v banke

-              Vyjednanie odkladu splátok úverov a leasingov, reštrukturalizácia úverov a leasingov na dlhšiu splatnosť s miernejšími podmienkami

-              Odklad účinnosti defaultných klauzúl v existujúcich úverových vzťahoch  

 

DAŇOVÁ OBLASŤ a UDRŽANIE ZAMESTNANOSTI

-              Príprava individuálnej schémy pre klientov s možnosťami čerpania daňových opatrení a opatrení na udržanie zamestnanosti

 

PRÁVNA OBLASŤ a OBCHODNO-PRÁVNE VZŤAHY

-              Pre prípady individuálnej potreby riešenia právnych otázok vynárajúcich sa z v dôsledku pandémie koronavírusu spolupracujeme s renomovanými právnikmi, ktorí sú pripravení poskytnúť potrebnú asistenciu

 

V prípade Vášho záujmu o asistenciu v ktorejkoľvek z vyššie uvedených oblastí nám napíšte na e-mail: 

 info@promifinance.sk