logo slovak english 

Konferencie

Zúčastnili sme sa:

  • 1. júna 2016 konferencie Strategické riadenie zmien vo firmách - Úspešné príbehy firiem zo Slovenska a Českej republiky - s prezentáciou Faktory úspešnosti pri získavaní bankových úverov. Konferenciu organizovala Slovenská asociácia interim manažmentu pod záštitou Ing. Livie Klausové, CSc., veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku a v spolupráci s Českou asociáciou interim managementu a Českou manažérskou asociáciou.

 Kontakt