logo slovak english 

Školenia/Semináre

Ponúkame školenia z oblastí financovania:

  • Faktory úspešnosti pri získavaní bankových úverov
  • Bankové úvery a ich špecifiká
  • Vstup investora do podniku/projektu

 

Kontakt