logo slovak english 

Automobilový priemysel

Segment automobilového priemyslu na Slovensku prešiel za posledných dvadsať rokov veľmi intenzívnym rozvojom. Zažil však aj obdobie stagnácie. Stále je a ešte dlho bude kostrou slovenského hospodárstva.

Subdodávatelia sú pod značným tlakom na efektivitu zo strany svojich odberateľov, a preto každá úspora nákladov a zvýšenie efektivity výroby znamená posun k vyššej konkurencieschopnosti.

 

Naša expertíza nám umožňuje ponúkať klientom z oblasti automobilového priemyslu nezávislé poradenské služby v oblastiach:

 • Štruktúrovanie finančných transakcií
 • Investičné financovanie
 • Financovanie zásob
 • Odkup pohľadávok
 • Finančná reštrukturalizácia
 • Odpredaj podniku
 • Vstup strategického partnera
 • Financovanie kúpy podniku, resp. jeho časti

Našimi klientmi sú:

 • Výrobcovia a dodávatelia výrobkov automotive
 • Poskytovatelia služieb automotive
 • Predajcovia áut a príslušenstva

 

Kontakt