logo slovak english 

Doprava/Logistika

Naším dlhoročným pôsobením v bankovom sektore sme získali cenné poznatky o fungovaní a financovaní mnohých firiem z oblasti dopravy a logistiky. Tieto odvetvia sú veľmi úzko spojené s výkonom reálnej ekonomiky. Porozumenie vzťahov, v rámci ktorých pôsobia, si vyžaduje znalosti z mnohých ďalších oblastí ekonomiky.

Segment infraštruktúry má nesmierne široký záber, pričom najväčším investorom do infraštruktúry je jednoznačne štát prostredníctvom štátnych spoločností, VÚC, miest a obcí a pod. Niektoré infraštruktúrne projekty, predovšetkým z oblasti telekomunikácií a prenosu dát, sú financovateľné aj z komerčných zdrojov.

Našimi klientmi z tejto oblasti sú predovšetkým:

  • Prevádzkovatelia osobnej dopravy
  • Prevádzkovatelia nákladnej dopravy
  • Logistickí operátori
  • Menšie telekomunikačné firmy
  • Firmy, poskytujúce služby telekomunikačným spoločnostiam

Systematickou aktivitou a získavaním znalostí dokážeme poskytnúť nezávislé poradenstvo v oblastiach:

  • Zabezpečovanie financovania investícií a prevádzky
  • Odkup pohľadávok
  • Odpredaj podniku, resp. kúpa podniku

 

Kontakt