logo slovak english 

Energetika

Sektor energetiky je špecifický vyššou mierou legislatívnej regulácie ako iné sektory, čo vytvára určité bariéry vstupu.

Zároveň je strategickým odvetvím vyžadujúcim silné finančné zázemie podnikov, ktoré v ňom pôsobia.

 

 

 

 

Naša expertíza v oblasti energetiky zahŕňa nasledovné oblasti:

 • Aranžovanie investičných úverov
 • Financovanie prevádzky
 • Aranžovanie leasingu
 • Bankové záruky
 • Odpredaj pohľadávok
 • Úverový manažment
 • Finančný manažment
 • Odpredaj podniku
 • Vstup investora do podniku

V sektore energetiky dokážeme ponúknuť naše služby nasledovným klientom:

 • Výrobcovia a dovozcovia energií
 • Dodávatelia energií

 

Kontakt