logo slovak english 

Komerčné nehnuteľnosti

Najrozsiahlejšou časťou našej expertízy  je práve oblasť poradenstva pri financovaní nehnuteľností. Do tohto segmentu zaraďujeme nasledovné komerčné nehnuteľnosti:

 • Obchodné centrá
 • Kancelárske budovy
 • Polyfunkčné budovy
 • Logistiku
 • Byty/rodinné domy
 • Stavebné pozemky

 

Komerčné nehnuteľnosti sú dynamickým odvetvím, ktoré sa v strednej Európe začalo rozvíjať v druhej polovici 90. rokov. Rozvoj tohto odvetvia priniesol mnohé investičné príležitosti, avšak zásadne ovplyvňované cyklickosťou, ktorá si vyžaduje individuálny prístup pri financovaní. 

V priebehu našej praxe sme mali možnosť oboznámiť sa so stovkami rôznych realitných projektov na Slovensku i v zahraničí. Zaranžovali sme desiatky rôznych finančných transakcií:

 • Stavebné úvery
 • Dlhodobé investičné úvery
 • Refinančné úvery
 • Preklenovacie úvery
 • Mezzaninové úvery
 • Vstup investora do projektu

Našimi klientmi v realitách sú najmä:

 • Realitní developeri
 • Realitní investori
 • Majitelia nehnuteľností

 

Kontakt