logo slovak english 

Maloobchod/Veľkoobchod

Oblasť maloobchodu a veľkoobchodu prešla po roku 1989 zásadnou a úspešnou transformáciou. Po príchode veľkých medzinárodných reťazcov zažil tento segment enormnú expanziu sprevádzanú globalizáciou obchodu. V súčasnosti čelí viacerým zásadným výzvam, akými sú saturácia trhu, konsolidácia a koncentrácia sprevádzané spomaľovaním rastu tržieb.
Segment malo- a veľkoobchodu je aktívnym hráčom v oblasti finančných transakcií, nakoľko pri svojej činnosti pracuje so značnou hotovosťou a zároveň si na svoju prevádzku vyžaduje dlhodobé a krátkodobé zdroje.

V rámci našej expertízy ponúkame subjektom pôsobiacim v tomto segmente kvalifikované poradenstvo v nasledovných oblastiach:

  • Aranžovanie úveru pri výstavbe obchodných priestorov
  • Aranžovanie úveru na financovanie zásob
  • Refinancovanie úverov
  • Reštrukturalizácia záväzkov
  • Financovanie kúpy podielu/podniku

Našimi klientmi v tomto segmente sú:

  • Prevádzkovatelia veľkoobchodu (rôzne brandže)
  • Prevádzkovatelia maloobchodu (rôzne brandže)
  • Prevádzkovatelia e-shopov

 

Kontakt