logo slovak english 

Služby

Segment služieb zahŕňa širokú škálu odvetví.

V zásade rozlišujeme služby pre podniky a služby pre obyvateľstvo.

Tento segment je spravidla menej náročný na investície a viac angažuje ľudský potenciál.

 

 

 

 

Našim klientom z oblasti služieb poskytujeme poradenstvo predovšetkým v nasledovných oblastiach:

  • Financovanie prevádzky
  • Financovanie kúpy technológií a vybavenia
  • Financovanie pohľadávok
  • Bankové záruky

 

Kontakt