logo slovak english 

Výrobné firmy

Takmer každá výrobná firma potrebuje na svoju existenciu a rozvoj externý kapitál.

Naša expertíza umožňuje pomôcť týmto firmám získať finančné zdroje rýchlejšie, za lepších podmienok a hlavne s vyššou pravdepodobnosťou. 

 

 

 

 

Výrobným firmám poskytujeme poradenstvo v nasledovných oblastiach:

  • Aranžovanie investičných úverov
  • Aranžovanie prevádzkového financovania
  • Odpredaj pohľadávok
  • Bankové záruky
  • Financovanie kúpy podielov
  • Finančný manažment
  • Úverový manažment

 

Kontakt