logo slovak english 

PROCES FINANCOVANIA

1. FÁZA
  • Zozbieranie podkladov od klienta
  • Vyfiltrovanie údajov
  • Prvý odborný názor k transakcii
2. FÁZA
  • Vypracovanie podnikateľského plánu a prezentácie pre banky 
  • Zosumarizovanie podkladov k osloveniu bánk
3. FÁZA
  • Oslovenie relevantných manažérov v bankách
  • Odprezentovanie transakcie „bankovou rečou"
  • Zabezpečenie spätnej väzby od bánk
4. FÁZA
  • Rokovanie o podmienkach financovania
  • Koordinácia procesu 1. čerpania