logo slovak english 

Úverový manažment

Úverový manažment je určený pre klientov, ktorí chcú mať zabezpečené profesionálne spravovanie svojich úverov, zodpovedne riešený kontakt s bankou týkajúci sa existujúcich úverových zmlúv, dodávanie podkladov a výpočet bankových koeficientov.


Pri využití tejto služby naši klienti šetria čas, znižujú riziko defaultu a zároveň si udržiavajú vysoký kredit v banke.

 

Kontakt