Promi Finance poskytuje kvalifikované a nezávislé úverové finančné poradenstvo pre firmy. Sme skúsení projektoví, obchodní a finanční manažéri a bankoví špecialisti s dlhoročným pôsobením na vyšších a stredných úrovniach riadenia bánk, preto rozumieme firemným financiám aj špecifickému bankovému jazyku.

FÁZY PROCESU FINANCOVANIA

1. FÁZA
 • Zozbieranie podkladov od klienta
 • Vyfiltrovanie údajov
 • Prvý odborný názor k transakcii
2. FÁZA
 • Vypracovanie podnikateľského plánu a prezentácie pre banky
 • Zosumarizovanie podkladov k osloveniu bánk
3. FÁZA
 • Oslovenie relevantných manažérov v bankách
 • Odprezentovanie transakcie „bankovou rečou”
 • Zabezpečenie spätnej väzby od bánk vo forme indikatívnej ponuky
4. FÁZA
 • Rokovanie o podmienkach financovania
 • Získanie záväzného schválenia
 • Koordinácia procesu 1. čerpania